Şehrin Turizm Vizyonu

- Adana’nın asırlardan gelen kültürel değerlerini tanıtmak  ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak

 

-  Adana’nın mevcut turizm değerlerinin daha etkili tanıtımını sağlamak, turizmi çeşitlendirmek, şehir imajını daha üst değerlere taşımak

 

-Tüm turizm paydaşlarının etkin rol aldığı bir vizyonla ve işbirliği içerisinde şehrin turizmini geliştirmek, şehrin turizm pastasından alacağı payı arttırmak