Genel Bilgiler

Denizi, kumsalları, antik kentleri, kaleleri, portakal bahçeleri, dört mevsim hiç eksilmeyen güneşi, bol oksijenli yaylaları, verimli toprakları ile Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

Bir tarım ve sanayi kenti olan Adana yaklaşık 2.200.000 kişilik nüfusuyla Akdeniz Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük şehridir. Şehir merkezi Toroslar’dan ovada geniş kıvrımlar yaparak Akdeniz’e dökülen Seyhan Nehri’nin kıyısında kurulmuştur.

Bölgede bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalar kentin binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu göstermiştir. Binlerce yıl değişik medeniyetlere kucak açmış kent, günümüzde de Türkiye’nin hemen hemen her yerinden göç yoluyla gelen insanların yerleşim yeri olmuştur.

Adana ili idari yapısı 1 büyükşehir belediyesi, 15 ilçe ve 828 mahalleden oluşmaktadır.