Yılankale

 

Yılankale, Adana’da yer alan kaleler zincirinin önemli bir halkasıdır. Uçsuz bucaksız düzlükler boyunca uzanan Çukurova’daki ender tepelere haberleşme ve güvenlik amaçlı kaleler kurulmuştur. Anavarza Kalesi, Kozan Kalesi, Tumlu Kalesi ve Yılankale gibi kalelerin tamamı düzlük üzerinde ada gibi yükselerek birbirlerini görebilmekte; örneğin Ayas (Yumurtalık) limanına yanaşan bir geminin haberi dakikalar içinde kaleden kaleye aktarılabilmektedir.

Yılankale, Gülek’ten başlayarak Amanoslar üzerinden doğuya uzanan İpek yoluna hâkim bir konumda bulunmaktadır. Yine 3 cephesi ile Ceyhan Nehrini görmektedir. İsminin burada yılanlar yetiştiren Şeyh Meran’dan geldiği ileri sürülse de kıvrımlı şeklinden dolayı Yılan Kale veya Yılanlı Kale denildiği de ileri sürülmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ’de buraya Şahmeran Kalesi dendiğini belirtmiştir.

Yılankale’nin tam olarak kimler tarafından yapıldığını belirlemek zordur. Zira çeşitli medeniyetler Çukurova’da ender rastlanan düzlüklere güvenlik ve haberleşme amaçlı kaleler yapmışlardır. Bu şekilde hem kale yapım maliyeti düşürülmüş hem de sur ve kulelerin daha dayanıklı olması sağlanmıştır. Zamanla Çukurova’ya yeni devletler ele geçirdikçe her biri bu kaleler üzerinde yeni ekleme ve onarımlar yapmışlardır. En son Çukurova’yı fetheden Memluk Devleti buraya kendi üsluplarıyla eklemeler yapmıştır. Osmanlı döneminde kale, terk edilmiş olduğu için kalenin mimarı tarzı buranın ciddi manada  son onarımını yapan Memluk izlerini taşımaktadır.

 

Yılankale Hikayesi & Efsanesi

Yılankale denince Şahmeran’dan da bahsetmek gerekir. Çukurova kültürünün önemli motiflerinden birisi olan Şahmeran, kafası insan bedeni yılan şeklinde bir yaratık olarak temsil edilir. Çok güzel bir kadın görünümündeki başı ile güzelliği ve iyiliği yılan şeklindeki gövdesi ile çirkinliği ve kötülüğü temsil etmektedir.

Cemşab isminde bir genç arkadaşlarının kendisine ihaneti sonucunda bir kuyuda hapsolur. Etrafı kazarak kuyudan kurtulmaya çalışırken yeraltında Şahmeran’ın hüküm sürdüğü yere ulaşır. Şahmeran Cemşab’ı çok sever ve ona iyi davranır. Zamanla Cemşab tekrar yeryüzüne dönmek ister ve Şahmeran’dan izin ister. Şahmeran kendi yerini hiç kimseye söylememesi için yemin ettirdikten sonra Cemşab’ı serbest bırakır. Bir süre sonra vezirin kızı hasta olur ve iyileşmesi için Şahmeran’ın kanı gerekmektedir. Cemşab sırrını kimseye vermez ancak vezir tüm halkın hamamda kontrol ederek vücudunda pul olan ve dolayısıyla Şahmeran’ı gören kişiyi bulmak ister. Cemşab’ın Şahmeran’ın yerini bildiği böylece anlaşılır. Cemşab uzun süre dirense de en son mal ve zenginlik vaatleriyle kandırılır ve Şahmeran’ın yerini vezire söyler. Şahmeran ise Cemşab’a vücudunu kaynatıp kuyruğunun suyunu vezire içirmesini, gövdesinin suyunu vezirin kızına içirmesini, kafasının suyunu ise kendisinin içmesini söyler. Böylece vezir ölür, kızı iyileşir, Cemşab ise tıp ilmine vakıf olur ve Lokman Hekim olarak ünlenir. Şahmeran yine öldüğünün gizlenmesini ister çünkü yılanlar kendisinin öldüğünü duyarlarsa Çukurova’yı istila edeceklerdir.

Yaşar Kemal’in kitaplarında da çok geçen “Adana selden, Ceyhan yelden, Misis yılandan gidecek” şeklindeki deyiş de bu duruma işaret etmektedir.

Yine başka bir efsaneye göre Yılankale’de sütle beslenen bir çok yılan varmış ve bir gün bu yılanlar sütsüz kalacak ve ovaya inerek orada yaşayanları sokacaklarmış.

 

Yılankale Nerede? Yol Tarifi Bilgileri. Antik Kent’e Nasıl Gidilir?

Yılankale, Ceyhan’a 13 km, Adana’ya ise 47 km uzaklıktadır. Yılankale, Adana Ceyhan yolu E-5 karayolu üzerinde anayoldan 3 km uzaklıktadır. Özel araçla gidilebileceği gibi toplu taşıma ile gidilmek istenirse Adana-Ceyhan araçları tercih edilmelidir.

Kalenin eteğinde Ceyhan Nehri’ne hâkim bir işletmede manzara izleyerek yeme&içme imkanı bulunmaktadır. Adana Merkez’e yakın olması nedeniyle kısa sürede ulaşılabilecek bu tarihi değeri ikindi serinliğinde değeri görmenizi tavsiye ederiz. Uçsuz Çukurova ve Ceyhan Nehri manzarası sizi çok etkileyecektir. Buraya yakın bir konumda bulunan Misis’te meşhur ayran ve yöresel bir yiyecek olan sıkmayı da denemelisiniz.

Yılankale’ye giriş ücretsizdir.

Yılankale Çevresinde Görülebilecek Yerler:

Kurtkulağı Kervansarayı: 30 km 

Misis Köprüsü: 16 km

Anavarza Antik Kenti:  37 km