Şar Komana Antik Kenti

Şar Komana Antik Kenti,  Kizzuvatna’nın başkentidir. Kilikya’da bilinen ilk siyasi yapı olan Kizzuvatna (Adanya) MÖ 1400'lü yıllarda Hitit krallığı egemenliğine girmiş ancak iç işlerinde bağımsız olan dini nitelikli bir krallıktır.  Komana o dönem kutsal kabul edilen ve bir rahip tarafından yönetilen bir kentti. M.Ö 2. Bin yılına kadar uzanan kentin halkı Luvi ve Hurrilerden oluşmaktaydı.  Tıpkı Adana gibi Komana ismi de Hurrice’den türemiş bir isimdir.

Kent bir rahip tarafından yönetilmekte ve bu rahip Hitit Kralı tarafından da büyük saygı görmektedir. Öyle ki kral bu dini gücü arkasına almak için genelde rahibin kızlarıyla evlenmektedir. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve tarihin ilk anlaşması olan Kadeş’te   mührü bulunan kraliçe Puduhepa  da Komana’lıdır.

Antik dönemin ünlü yazarı Amasyalı Strabon (M.Ö. 6 M.S 24) Anadolu’daki iki önemli inanç merkezinden bahseder. Bunlardan birincisi Kapadokya Komanası olarak bilinen Şar Antik Kenti, diğeri ise Tokat sınırlarında yer alan Pontos Komanası’dır.

O dönemde Anadolu’da genel olarak Ma adı verilen ana tanrıçaya tapılmaktadır. Ma’nın Yunan Mitolojisindeki karşılığı Enyo, Roma’da karşılığı ise Bellona savaş tanrıçalarıdır.

Rahipler dönemindeki kutsal kent Komana olarak bilinirken, onların güçlerini kaybetmesinden sonra gelişerek dini karakterinden sıyrılan ancak yine de önemli bir kent olarak kalan yerleşimin adı  Hieropolis olarak tanınmıştır. Antik kentin büyük bir kısmı günümüzde köy yerleşimi altında kalmıştır.

Kırık Kilise

 

Şar antik kentinden günümüze en sağlam ulaşan yapı,  Kırık Kilisedir.  Arkeolojik kazılarda yapının batı bölümünde bulunan kitabeden buranın Romalı Senatör Hermodorus'a ait mezar olduğu anlaşılmıştır.

Kesme taştan yapılan kilise mezarın üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı yapının ön kısmında giriş kapısı ve 3 pencere bulunmaktadır. Kilisenin M.S 311’de inşa edildiği belirlenmiştir.

Alakapı

Şar antik Kenti’nden günümüze ulaşan diğer önemli yapı ise bir mabedin girişi olduğu anlaşılan  6 metre yüksekliğinde 3 metre enindeki süslemeli kapıdır. Mabet, bir bahçe içinde kaldığından kapıdan başka bir izi kalmamıştır. Kapıda Bizans işçiliği görülmesi bu yapının Hristiyanlık döneminde de kullanıldığını göstermektedir. Mermerden yapılan kapının üzerindeki kabartmalar dikkat çekicidir.

 

Şar Komana Antik Kenti Nerededir? Yol Tarifi Bilgileri. Antik Kent’e Nasıl Gidilir?

Şar Komana Antik Kenti, Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’nde Şar mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Tufanbeyli’ye uzaklığı 15 km, Adana’ya uzaklığı ise 196 km’dir.

Adana’dan Şar Antik Kenti’ne özel araçla gitmek için Kozan yolu kullanılarak Kozan, Feke, Saimbeyli, ilçelerini geçerek Tufanbeyli ilçe merkezine ulaşmalısınız.  Burada tabelaların da yönlendirmesiyle Şar mahallesine ulaşabilirsiniz.

Şar Komana Antik Kenti’ne toplu taşıma ile ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Tufanbeyli İlçesi’ne Yüreğir otogardan kalkan minibüslerle ulaştıktan sonra Şar mahallesine ulaşmak için özel araç bulmak gerekmektedir.

Şar Komana Antik Kenti’ne giriş ücretsizdir.

Şar Komana Antik Kenti Çevresinde Görülebilecek Yerler:

Obruk Şelalesi: 51, 9 km

Saimbeyli Kalesi: 53,6 km